Events

ดูทั้งหมด
31
ธันวาคม
ประกาศหอพักฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกการรับสมัครพนักงาน
ประกาศหอพักฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกการรับสมัครพนักงาน
12:00 am - 12:00 am
มจธ. บางมด

ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่ง …

Update News

ข่าวทั่วไป

ข่าวการชำระค่าห้องพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ

ข่าวการจัดการห้องพัก

ข่าวกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Campus Life

Campus Life

King Mongkut’s University of Technology Thonburi

Why Choose Us?

Residence Hall @ KMUTT

01

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

02

บรรยากาศแห่งความเป็นมิตร

03

สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

04

ความสะดวกสบายในการเดินทาง

05

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

06

ความร่มรื่นทั้งภายในและภายนอก

อันดับ 1 (ร่วม) ในไทย 6 ปีซ้อน

Times Higher Education World University Rankings by Subject 2023

อันดับ 4 ในไทย

อันดับ 341 - 360 ของโลก
QS World University Rankings: Sustainability 2023